Čí jméno je dnes architektura? Jaké jsou její základní principy? Jak popsat vztah mezi architekturou a pravdivostní procedurou? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět pomocí myšlenek Alaina Badioua. Pokusíme se načrtnout ontologii architektury a zohlednit přitom proměnlivé vztahy mezi architekturou a událostí ve dvacátém století. Přednáška nastíní vztahy mezi architekturou a jejím přebytkem, excesem, jinými slovy mezi architekturou „formální“ a „neformální“. Rovněž také zmíní nová uspořádání architektonického vědění, sekvence, během nichž „architektura“ zahrnuje to, co z ní bylo dříve vyloučeno. Naším cílem je překonat současný stav architektury, jít za novou architekturou, která by se opírala spíše o axiom nežli o aporii. Pokusíme se překonat konečnost architektonické formy a nastínit architekturu počtu jednoho. Poté zkusíme proklestit cestu architektuře, která by byla konzistentní ale přitom schopná ubytovat svůj přebytek a událostní sekvence, které se odehrávají mezi jejími zdmi. První náznak této architektury lze vytušit v průpovídce Karla Teigeho: „Nežijeme, abychom bydleli, bydlíme, abychom žili.“

http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_010.jpg
nazev
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_011.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_007.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_005.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_001.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_003.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_006.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_004.jpg
http://jirovec.net/files/gimgs/th-8_img_002.jpg